เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกฤษณา

รายละเอียดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัก

 กฤษณา 1-5  4 ห้องนอน 7 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 7 คน/หลัง  3,000 บาท/หลัง
 กฤษณา 6-8  3 ห้องนอน 4 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 4 คน/หลัง  1,500 บาท/หลัง
 กฤษณา 7  4 ห้องนอน 6 เตียง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 6คน  1,600 บาท
 กฤษณา 11-17  3 ห้องนอน 5 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 5 คน/หลัง  1,800 บาท/หลัง

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพิกุล

 

รายละเอียดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัก

 พิกุล 1  5 ห้องนอน 16 เตียง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 16คน  2,500 บาท

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลศรีตรัง


รายละเอียดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัก


 ศรีตรัง 6-10/1
 
  1 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 1 คน/ห้อง  300 บาท/หลัง

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสารภี

 


รายละเอียดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัก

 สารภี 12   2 เตียง/ห้อง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 2 คน/ห้อง  1,000 บาท

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลศรียะลา

 

รายละเอียดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัก

 ศรียะลา 7-8  2 ห้อง 3 เตียง/ยูนิต พัดลม  พักได้ 4 คน/ห้อง  500 บาท/ยูนิต
 ศรียะลา 10  2 ห้อง 3 เตียง/ยูนิต แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 4คน/ห้อง  800 บาท/ยูนิต

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลประดู่

 

   งดใช้บริการชั่วคราว

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลจำปา

รายละเอียดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลพัก

 จำปา 2-5  4 ห้องนอน 7 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 7 คน/หลัง  3,000 บาท/หลัง
 จำปา 6-7  3 ห้องนอน 6 เตียง/หลัง แอร์,น้ำอุ่น,ทีวี,ตู้เย็น  พักได้ 6 คน/หลัง  1,500 บาท/หลัง

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล