เมื่อวันที่ 8  มีนาคม 2562   นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงาน ฯ  ลงพื้นที่พบปะชุมชนบริเวณมัสยิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลคอลอบาแล หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อสร้างความรู้จักมักคุ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ไปมาหาสู่ซึ่งกันและกัน  โดยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมุมมองต่างๆ ของชุมชนและแนวทางการดำเนินงานของ กฟผ.เขื่อนบางลาง ด้วย

          โอกาสนี้ ทาง กฟผ. เขื่อนบางลาง  ได้มอบสิ่งของที่ระลึก กฟผ. เพื่อใช้เป็นรางวัลให้กับเด็กๆ ในโอกาสที่ทางมัสยิดและชุมชนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลคอลอบาแล  จะมีการจัดงานตาดีกาสัมพันธ์เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้  โดยมีนายอาลีมาซะ  อภิบาลแบ  อีหม่ามประจำมัสยิดคอลอบาแลพร้อมคณะกรรมการมัสยิด  เป็นผู้รับมอบ  ณ  มัสยิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลคอลอบาแล  หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล