เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2562    นายพงษ์เทพ  กสิวุฒิ  วิศวกรระดับ 8  หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 1   นายลุคมัน  ยานยา  ช่างระดับ 5  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับคณะครูจากเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลนิบงบารู ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  จำนวน 25 คน   ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  เพื่อได้รู้ถึงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า  ประโยชน์ของเขื่อนบางลางและการบริหารจัดการน้ำ  ซึ่งสามารถนำเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลไปปรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลต่อไป

          โอกาสนี้ มีนายธนากร  ราษฎร์บำรุง  ช่างระดับ  5 แผนกเดินเครื่องกะ 1  เป็นวิทยากรบรรยายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลด้านเทคนิคพร้อมนำคณะศึกษาดูงานเข้าชมส่วนต่างๆ ของโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาและการปฏิบัติงานจริงจากสถานที่จริงด้วย

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล