เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7 ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทนมอบของรางวัลให้แก่ศูนย์การศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) ประจำมัสยิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  เพื่อใช้เป็นของรางวัลให้กับเด็กในเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลงานเมาว์ลิดนบี ซึ่งทางมัสยิดและศูนย์ตาดีกาได้จัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลร่วมกัน เป็นการสร้างสัมพันธ์ของคนในชุมชน  ซึ่งทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง  ได้สนับสนุนของรางวัลส่วนหนึ่ง โดยมี นางสาวคอลีเยาะ  สาแมปูโจะ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 


       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายนิยา  วาเด็ง  วิทยากรระดับ 7  นายลุคมัน  ยานยา ช่างระดับ 5 ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มอบของรางวัลส่วนหนึ่ง ซึ่งมีนายอับดุลรอแม  อามูดี  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กที่เข้าร่วมเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ในโครงการเมาว์ลิดสัมพันธ์  สร้างสันติสุขให้ประชาชนเทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลในวันที่ 8  ธันวาคม 2561 ณ มัสยิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลดาแลแป  หมู่ที่ 6 ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน ประเพณี วัฒนธรรมและเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลให้กับเยาวชนในพื้นที่ตำบลเขื่อนบางลาง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ด้วย

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล