เมื่อวันที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 นายกำซานี  มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานฯ ร่วมพิธีเปิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลการแข่งขันกีฬาภายใน “สันติเกมส์” ของเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสันติ หมู่ที่ 2 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  โดยมีการแข่งขันกีฬาระหว่างเด็กนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ชุดกองกำลังในพื้นที่และหน่วยงานข้างเคียง ซึ่งทางเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย และเสริมสร้างพัฒนาการด้านกีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกับชุมชนและหน่วยงานข้างเคียงด้วย โดยบรรยากาศของการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกีฬาภายในครั้งนี้ มีความอบอุ่น สนุกสนาน และโอกาสนี้ ทาง กฟผ. เขื่อนบางลาง ได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด  เพื่อใช้ในเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลครั้งนี้  โดยมีนางสาวยามีล๊ะ  หะรง  ผู้อำนวยการเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสันติ เป็นผู้รับมอบ  ณ เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสันติ
 

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล