เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์  วิศวกรระดับ 9  พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมงานเมาว์ลิดสัมพันธ์ชุมชนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสนามบิน หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  ซึ่งทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  มัสยิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสนามบินและชุมชนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลสนามบิน ร่วมกันจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล  เพื่อรำลึกถึงวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.)  แล้ว  ยังเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม  และสามารถนำแบบอย่างที่ดีของศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) มาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังเป็นเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลที่ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในชุมชนด้วย

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล