เมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2561 งานสุขภาพอนามัย กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ร่วมรับบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลือดของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาและโรงพยาบาลใกล้เคียง  ณ อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

     ในครั้งนี้  มีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  ลูกจ้างเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลที่รับงาน กฟผ. และกองกำลังทหาร – เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลในพื้นที่  ร่วมบริจาค จำนวน 37 คน  ซึ่งโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคครั้งนี้  มีปริมาตร  จำนวน 16,150 มิลลิลิตร

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล