กฟผ. เขื่อนบางลาง ร่วมกับ อปต. และ หก-ปล. ร่วมมอบกระเช้าปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ

 

      นายนิมูหะมัดนูรดิน  แว  วิศวกรระดับ 10 พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง ร่วมกับ นายมนตรี  ศรีพรหมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) พร้อมปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ และนายสฤษดิ์  ศรีอินทร์  ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3 (ช.หก-ปล.) ร่วมมอบกระเช้าเนื่องในวาระดิถีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลปีใหม่ ให้กัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และพลตรี สมชาติ  เปรมจิตต์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา (ผบ.ฉก.ยะลา) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับหน่วยงานภาครัฐภายนอกที่ต้องมีการประสานงานกันอยู่บ่อยครั้ง เมื่อวัน 15  ธันวาคม  2560

 

.

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล