กฟผ.เขื่อนบางลาง  มอบวัสดุ อุปกรณ์  กลุ่มแม่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเครื่องแกงเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลฉลองชัย
      นายปองพล  กีรติวิริยาภรณ์   วิศวกรระดับ 9 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นตัวแทน มอบวัสดุ อุปกรณ์ กลุ่มแม่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเครื่องแกงเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลฉลองชัย หมู่ที่ 4 ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  เพื่อใช้ดำเนินกิจการของกลุ่มในการปรับปรุงรูปแบบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลและบรรจุภัณฑ์  ซึ่งทางกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ได้สนับสนุนเป็นเครื่องปั่น ขนาดบรรจุ 2 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง  ถุงบรรจุเครื่องแกงขนาดเล็ก 8x12 ซม. จำนวน 3,500 ใบ ถุงแก้ว ขนาด 10x15 ซม. จำนวน 10 กิโลกรัม และสติกเกอร์ฉลากเครื่องแกง จำนวน 1,088 ชิ้น โดยมีนางสิติอาหวา  น้อยทับทิม  เลขากลุ่มแม่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเครื่องแกงเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลฉลองชัยพร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มแม่เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มจัดทำเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ให้เป็นของฝากด้วย ณ ที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล