กฟผ.เขื่อนบางลาง ร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดเนรัญชราวาส บันนังสตา

 

    เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 นางกาญนา  สาโร  พนักงานวิชาชีพระดับ 7 พร้อมด้วยตัวแทนชมรมพุทธกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง   เป็นตัวแทนถวายปัจจัย จำนวน 10,000 บาท  เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโรงครัวของวัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา เพื่อใช้รองรับการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลต่างๆ ของวัด และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณรอบเขื่อนบางลาง โดยมีพระครูปัญญาวิสาร์ท เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราวาส เป็นผู้รับมอบ  ณ  วัดเนรัญชราวาส  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

 

 
 
 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล