กฟผ.เขื่อนบางลาง  ประชุม ซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน วินาศกรรมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560  นายคติ ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นประธานการประชุม การเตรียมการซักซ้อมเหตุฉุกเฉิน วินาศกรรมโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง หน่วยกองกำลังความมั่นคงในพื้นที่เขื่อนบางลาง 3 หน่วยงาน คือ หน่วยพลร่ม หน่วยทหารพราน หน่วยเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลตระเวนชายแดน เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมตันหยง ป.2  อาคารที่ทำการกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง

โดยสมมุติเหตุการณ์ ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนบางลางพบเจอวัตถุต้องสงสัย บริเวณข้างแผนกบำรุงรักษาโยธา และมีการประสานงาน การรายงานสถานการณ์ต่อผู้รักษาบริเวณ  การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีเหตุการณ์เกิดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลจริง

 

 

 

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล