ผู้บริหาร กฟผ.เขื่อนบางลางและหก-ปล. ร่วมเป็นเกียรติการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกีฬาภายใน ร.ร.เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)

นายคติ ชนนีบำรุง หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมด้วยผู้บริหารและนายสฤษดิ์  ศรีอินทร์ ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนบางลาง  เครื่องที่ 1-3 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน  ร่วมเป็นเกียรติในการจัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลแข่งขันกีฬาสีและกีฬาอนุบาลภายในเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล ประจำปีการศึกษา 2560 ของเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) อำเภอบันนังสตา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เห็นคุณค่า  ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากภัยยาเสพติด ซึ่งการเข้าร่วมเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กฟผ.กับเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลบริเวณรอบเขื่อนบางลาง  และโอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ชุด และหนังสือความรู้ด้านพลังงานเรื่อง “ กฟผ.แบ่งปันความรู้สู่สังคม”ให้กับทางเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลด้วย โดยมีนางรอบีอ๊ะ  คงทอง ผู้อำนวนการเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) เป็นผู้รับมอบ ณ  เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

 

 

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล