กฟผ.เขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชุมชนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกาโสด

    

นายกำซานี   มะเร๊ะ  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานแผนกบำรุงรักษาโยธา กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ลงพื้นที่ชุมชนเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลกาโสด หมู่ที่ 5 ตำบลบันนังสตา เพื่อพูดคุยสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาช่วงมีฝนตกน้ำและดินโคลนไหลลงมาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลบ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเพราะพื้นที่ดังกล่าวไม่มีแสงไฟส่องสว่างด้วย   จากการได้ลงดูพื้นที่ดังกล่าวและได้พูดคุยกับชุมชนบริเวณนั้นพบว่าเดิมเป็นพื้นที่สูงมีหญ้าและต้นไม้ปกคลุมแต่ทางเจ้าของที่ดินได้ขุดเพื่อให้พื้นที่มีระดับต่ำลงจึงทำช่วงฝนตกน้ำฝนและดินโคลนไหลลงมาเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลถนนและคูระบายน้ำมีความตื้นเขินไม่สามารถรัเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล้ำได้  จากการได้พูดคุยทาง กฟผ.เขื่อนบางลางได้เสนอให้มีการขุดวางท่อและขุดคูระบายน้ำใหม่ โดยทาง กฟผ.เขื่อนบางลาง จะดำเนินการออกแบบการวางท่อและขุดลอกคูระบายน้ำ โดยให้ทางชุมชนไปดำเนินขุดลอกตามแบบ และทางชุมชนพอใจกับข้อเสนอดังกล่าว  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560

 

 

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล