เมื่อวันที่  8 มีนาคม  2560  นายคติ  ชนนีบำรุง  ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง (กลช-ฟ.) และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  บรรยายให้เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ  เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลน้ำไหลเข้าและระบายน้ำออกของเขื่อนบางลาง ซึ่งสามารถใช้เป็นเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลในการบริหารจัดการน้ำให้กับคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC)  เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานได้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและนำไปเป็นเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลในการวางแผนการทำการเกษตรต่อไป  ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี (เขื่อนปัตตานี)  ตำบลตาเซะ  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา

 

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล