เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จัดเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนบางลางปีที่35และงานเกษียณอายุผู้ปฏิบัติงาน  มีเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลต่างๆ ภายในงาน เช่น การทำพิธีกรรมไหว้ศาลพระภูมิ เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลปล่อยพันธุ์ปลาบึกจำนวน 100 ตัว  เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลทางศาสนาพุทธ มีการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน 9รูป และเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลทางศาสนาอิสลาม มีการละหมาดฮายัตขอพร  โดยมี นายธนรัชต์  ภุมมะกสิกร  ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (ชฟน.)  นายดิลก  ธโนศวรรย์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา (อขช.) พร้อมคณะ  นายคติ ชนนีบำรุง ช่างระดับ 11 ทำหน้าที่หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง พร้อมผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลอย่างพร้อมเพรียง พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 22 ทุน มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่คนยากไร้บริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 6 ชุด  และมอบให้แก่หน่วยกองกำลังที่รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบๆ เขื่อนบางลาง จำนวน 5 ชุด  โอกาสนี้กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางได้จัดงานเลี้ยงเกษียณแก่ผู้ปฏิบัติงานกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง จำนวน 13 ท่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง  ณ  ศาลาประชาคม  ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล