วันที่ 15 กันยายน 2559  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง  ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน  การป้องกันการก่อวินาศกรรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ และเพื่อเป็นการปลูกสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพร้อมและชำนาญในการปฏิบัติงาน  เมื่อเกิดเหตุวินาศกรรมจริง สามารถที่จะตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามแผนงานการบริหารควบคุมความสูญเสีย  ด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการของกองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางประจำปี 2559  ณ  อาคารจัดหา-พัสดุ  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

 

เกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัลภายใน

ผู้รับผิดชอบเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล : นายสมชาย จันทร์เย็น  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง    Email :somchai.chany@egat.co.th      โทร 073-281063  ต่อ2001                                                                 || ||
ผู้ดูดแลเว็บไวต์ :  งานเทคโนโลยีสารสนเทศเขื่อนบางลาง 073-281063 ต่อ 2210, 2219                                                                                                                                                                

                             งานประชาสัมพันธ์เขื่อนบางลาง Email :blg@egat.co.th                                                                                                                                                                                              นโยบายเกมยิงปลาออนไลน์24ชั่วโมง|เล่นเกมยิงปลายังไงให้ได้รางวัล